Capaciteitsberekening

Om uw communicatieoplossing goed in te richten, is het van belang te weten welke capaciteit er nodig is voor spraak- en dataoverdracht. Met onze capaciteitsberekening brengen we onder meer het aantal gebruikers, de gebruikersgroepen en de benodigde bandbreedte in kaart.   

Hoeveel gebruikers gaan er met elkaar communiceren? Wat is het aantal gespreksgroepen? Hoeveel data wordt er uitgewisseld en met welke snelheid vindt de overdracht plaats? Op basis van deze informatie maken wij een capaciteitsberekening en geven wij u een passend advies. Een goede capaciteitsanalyse is vaak ook nodig om licenties aan te vragen.

Voorafgaand aan de capaciteitsberekening voeren wij eerst een dekkings- en beschikbaarheidsanalyse uit. Vervolgens gaan we de benodigde capaciteit bepalen voor de spraak- en/of de datacommunicatie. Daarbij houden we nadrukkelijk ook rekening met uw verwachtingen voor de toekomst. Denk aan organisatorische wijzigingen en voortschrijdende digitalisering. Wij zorgen ervoor dat ons voorstel op uw huidige en toekomstige verwachtingen en behoeften is afgestemd. De capaciteitsberekening is bovendien vaak belangrijk voor het aanvragen van benodigde licenties, zoals frequenties bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) of de B.I.P.T.

Onderdelen van deze dienst

Het aantal gebruikers is altijd het vertrekpunt voor de capaciteitsberekening. Hoeveel mensen of machines gaan met elkaar communiceren? Doen ze dat allemaal op hetzelfde moment? Daarnaast speelt ook het geografische werkgebied een belangrijke rol: bevinden de gebruikers zich dichtbij elkaar of zijn ze bijvoorbeeld verspreid over heel Nederland?