Beschikbaarheidsanalyse

Een stabiel en betrouwbaar communicatienetwerk is van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen. Om dit goed te kunnen inrichten, is inzicht nodig in de kritische netwerkelementen, benodigde dekking en capaciteit. Een beschikbaarheidsanalyse brengt deze aspecten in kaart. Het resultaat: tot 99,999 % beschikbaarheid.

Een stabiel en betrouwbaar communicatienetwerk is van groot belang. Eén procent minder beschikbaarheid kan op jaarbasis al snel tachtig uur minder bereikbaarheid betekenen. Stel u voor dat dat precies gebeurt tijdens een evenement, onderhoudswerkzaamheden of calamiteit. Onze beschikbaarheidsanalyse vormt een gedegen basis voor het inrichten van uw communicatienetwerk.

Huidige en toekomstige behoeften

Tijdens de beschikbaarheidsanalyse kijken we zowel naar de huidige als toekomstige behoeften. Wie maken er op welke momenten van uw communicatienetwerk gebruik? Welke kritische bedrijfsprocessen zijn ervan afhankelijk? Staan er organisatorische veranderingen op de planning? Hoe ver is uw organisatie met de digitalisering van processen? Al deze factoren bepalen de keuzes in de volgende fase. Zoals die voor een private, publieke of hybride netwerkoplossing.

Onderdelen van deze dienst

Als een onderdeel van uw communicatienetwerk uitvalt, is het belangrijk dat het netwerk toch blijft draaien. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om bepaalde onderdelen dubbel – of nog vaker – in te richten, zodat bij uitval een alternatieve route in werking treedt. De beschikbaarheidsanalyse brengt in beeld wat uw kritische netwerkelementen zijn en wat er waar dubbel moet worden ingericht om de continuïteit van uw bedrijfsprocessen te borgen.