Adviseren

Flash maakt met haar kennis, ervaring en passie voor missiekritische communicatie organisaties veiliger en efficiënter. Vanuit een kritische houding zoeken wij altijd de vraag achter de vraag. Zo komen we tot het beste advies.

Wij zijn ervan overtuigd dat je samen tot de beste oplossingen komt. En dus benutten we uw kennis van uw branche en organisatie en vullen die aan met onze specifieke kennis en ervaring op het vlak van missiekritische communicatie. Onze experts denken proactief mee en geven u een helder en onderbouwd advies.

Vérder kijken

We komen tot een goed advies vanuit een gedegen voortraject waarin we uitgebreid onderzoek doen en veel vragen stellen. Dit doen we vanuit een kritische houding: we zoeken altijd ‘de vraag achter de vraag’. Wat heeft u écht nodig? De kunst van het verstaan, noemen we dat.

Samen met u gaan we op zoek naar de best passende oplossing en de best mogelijke technologiepartner voor uw organisatie. Als system integrator denken we integraal en kijken we verder dan traditionele spraak- en datacommunicatie. We werken uitsluitend samen met betrouwbare leveranciers die kwaliteit garanderen en continuïteit en innovatie waarborgen. Wij geven daar vervolgens merk- en technologie onafhankelijk advies over.

U ontvangt ons advies in een overzichtelijke aanbieding waarin we duidelijk verwoorden op welke wijze en op basis van welke technologie we invulling geven aan uw vraag. Nu én in de toekomst. Ons aanbod bevat altijd een functioneel ontwerp dat (waar nodig) is gebaseerd op een dekkingsanalyse en een capaciteitsberekening. Ook geven we aan welke financieringsmogelijkheden er zijn en adviseren we u over de tijdelijke inzet van apparatuur, zoals portofoons en smartdevices.

Diensten binnen deze categorie