Certificeringen en MVO

Wij streven, in samenspraak met onze opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten. Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency en het voorkomen van verspillingen. Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Dit biedt ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

De zekerheden van Flash

Kwaliteit en veiligheid staan bij Flash Private Mobile Networks voorop. Wij stellen onszelf altijd tot doel de kwaliteit van onze organisatie op een hoger peil te brengen, waardoor wij onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

 

Ons MVO beleid

Flash Private Mobile Networks onderneemt bewust maatschappelijk verantwoord. Dit is verankerd in onze strategie en in ons beleid. Volgens Flash Private Mobile Networks een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap.
Flash Private Mobile Networks streeft, in samenspraak met haar opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten. Onze bedrijfsvoering en producten en diensten zijn gericht op duurzaamheid, efficiency en het voorkomen van verspillingen.

 

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Dit biedt ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie.

Flash Private Mobile Networks neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die de organisatie heeft op het milieu en de maatschappij. Wij realiseren ons dat we verantwoordelijk zijn voor de effecten van onze beslissingen en activiteiten op onze omgeving, ook als de gevolgen onbedoeld of onvoorzien zijn. De keuzes die we maken zijn altijd te verantwoorden en zijn altijd uitlegbaar.

Heeft u vragen?

We vertellen u graag meer over onze certificeringen en MVO beleid.

Bastiënne Vroegindewey

Bastiënne Vroegindewey

Director Operations

Bericht sturen of bel +31 (0) 181 25 00 25