Flash Forward

Om optimale veiligheid te bieden, is goede onderlinge communicatie tussen medewerkers van belang. Daarom kunt u gebruikmaken van ons kennisplatform Flash Forward. Het platform waarop u kennis, gebruikerstrainingen en handleidingen vindt.

In de praktijk blijkt dat veel medewerkers niet weten hoe zij hun portofoon moeten gebruiken om zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn. Zij staan bovendien niet stil bij de consequenties van het niet goed opladen van de accu, het niet aanzetten van de portofoon of het niet activeren van de Man-Down functie. Het kan leiden tot onveilige situaties en zelfs tot dodelijke incidenten.

Wat is er nodig om een ieder wel veilig en effectief te laten communiceren? Daar heeft Flash een heel eigen visie op. En precies om die reden hebben wij Flash Forward ontwikkeld. Een uniek platform voor de overdracht en uitwisseling van kennis. Omdat wij van mening zijn dat door meer kennis, medewerkers beter begrijpen waarom communicatie belangrijk is. Voor henzelf, maar ook voor hun collega’s. 

Kortgezegd willen we door kennis te delen: 

  • werkprocessen efficiënter en veiliger maken; 
  • met gebruikerstrainingen bijdragen aan veiligheid; 
  • nieuwe technologieën en praktijktoepassingen met elkaar verbinden. 

 Flash Forward omvat: 

  • deze website als online kennisbank waarop wij relevante content, inclusief brochures, handleidingen, whitepapers, artikelen en FAQ, met u delen; 
  • een jaarlijks terugkerend Partner Event met presentaties, hands-on demonstraties en de mogelijkheid om te netwerken; 
  • workshops en innovatiesessies waarin we onder meer discussiëren over trends en ontwikkelingen en kennis delen over mogelijke toepassingen; 
  • gebruikerstrainingen die afgestemd zijn op de werkprocessen in uw organisatie en het doel van de training; 
  • interne opleidingen voor onze eigen medewerkers, zodat hun kennisniveau continu op een hoog niveau blijft; 
  • een elektronische leeromgeving met daarop gebruikerstrainingen in de vorm van animaties, PowerPoint presentaties, gebruikershandleidingen en Quick Reference Cards, inclusief monitoring, training en rapportage.