NEN 7510 Certificering

De werkprocessen van Flash Private Mobile Networks voldoen aan de NEN7510 norm. Met deze normering levert Flash gecertificeerde oplossingen waarbij persoonlijke gezondheidsinformatie op een veilige manier verwerkt wordt. Dit certificaat toont aan dat wij passende beveiligingsmaatregelen hanteren om op een adequate manier om te gaan met informatie en persoonsgegevens voor de sector gezondheidszorg.

Flash Private Mobile Networks is officieel NEN 7510-1:2017 + A1:2020 gecertificeerd. Daarmee voldoet Flash aan de nationale eisen gesteld in de Informatie Beveiliging Management Systeem norm in de zorg.

Over NEN 7510

De norm NEN 7510 betreft in het kort informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. Hieronder wordt verstaan het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten.

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische persoonsgegevens worden beheerd en uitgewisseld. De kwaliteit van dienstverlening in de zorgsector is van groot belang, soms zelfs van levensbelang. Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de norm NEN 7510 dat informatiebeveiligingsmaatregelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat kan worden gesproken over adequate informatiebeveiliging.

Een opname in het register NEN 7510 maakt het voor iedereen duidelijk dat een organisatie professioneel omgaat met deze informatiebeveiliging. Omdat wij veel organisaties in de zorg voorzien van onze diensten en producten is het belangrijk dat wij deze zekerheid kunnen waarborgen.

Met het NEN 7510 certificaat zet Flash een extra stap op het gebied van privacy en informatiebeveiliging binnen de zorgsector. Het certificaat is de bewijslast, waardoor wij ons extra kwalificeren in de markt.

Downloads

Download hier de certificaten van Flash Private Mobile Networks.