ATEX Certificering

Onze Service Engineers en Technical Consultants zijn vertrouwd te werken in explosiegevaarlijke omgevingen en hebben de kennis en ervaring van alle veiligheidsprocedures.

ATEX is afgeleid van de Franse benaming ATmosphère EXplosible. Het is een norm die sinds 1996 van kracht is en tevens onderdeel is van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wanneer een brandbare stof, een ontstekingsbron en zuurstof samenkomen, ontstaat een explosie. Het voorkomen van een gas- of stofexplosie staat centraal in de ATEX richtlijnen. Ondanks deze preventieve maatregelen kan een explosie niet altijd worden voorkomen. De norm ATEX is daarom niet alleen gericht op preventie, maar ook op de beheersing van de gevolgen tijdens en na een explosie.

Explosieveilige communicatie

In de petrochemische industrie is explosieveilige (ATEX) radiocommunicatie van levensbelang. Het mag niet zo zijn dat warme componenten in een apparaat of het verwisselen van de batterij van een portofoon de aanleiding zijn tot een verwoestende explosie die grote schade en slachtoffers veroorzaakt. Een ATEX certificaat is daarom verplicht voor alle radioapparatuur die wordt gebruikt in een
omgeving met een hoog explosierisico. Aan welke eisen elektronische apparatuur in een explosiegevoelige omgeving moet voldoen, is vastgelegd in de Europese ATEX 95-richtlijn. Alle ATEX apparatuur die Flash Private Mobile Networks levert, voldoet aan deze richtlijn.

Veilig werken in omgevingen met explosiegevaar

‘Veiligheid, veiligheid, veiligheid’ is het leidende motto in de bedrijfstak petrochemie. In het kader van ATEX en veilig werken bij klanten met missie- en bedrijfskritische processen hanteert Flash Private Mobile Networks de VCA normering, waarvoor jaarlijks audits worden afgenomen. Met de VCA normering onderstreept Flash het belang van veilige werkomstandigheden voor haar eigen medewerkers. De Service Engineers en Technical Consultants van Flash zijn vertrouwd te werken in explosiegevaarlijke omgevingen en hebben de kennis en ervaring om volgens veiligheidsprocedures te werken.

ATEX Apple producten met de behuizing van Atexxo

Atexxo produceert als enige in Europa ATEX gecertificeerde Apple toestellen waardoor deze geschikt zijn voor gebruik in ATEX zones (1 en 2) op bijvoorbeeld raffinaderijen en in fabrieken. Flash vertegenwoordigt Atexxo in Nederland en België en maakt voor veel bedrijven in de industrie een langgekoesterde wens waar.

Atexxo voorziet iPhones en iPads van een speciale behuizing zodat deze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan apparatuur voor het werken in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze aanpassing bestaat bijvoorbeeld uit het veilig maken van het elektrisch laadcircuit of uit het aanpassen van de behuizing zodat een eventuele ontstekingsbron niet buiten de behuizing kan treden. Een bijkomend voordeel is dat de apparaten gewoon compleet functioneel zijn en updates gemakkelijk kunnen worden doorgevoerd. Zo hoeven de apparaten niet allemaal ingenomen te worden.

Atexxo is een Nederlandse producent en dat is een groot voordeel. Korte lijnen, snelle levertijden en directe opvolging in geval van storing of defectmeldingen. Wij bieden Atexxo iPhones en iPads aan op basis van zowel koop als op korte en lange termijn huur. Neem contact op voor meer informatie.

Contact