ATEX Certificering

Onze Service Engineers en Technical Consultants zijn vertrouwd te werken in explosiegevaarlijke omgevingen en hebben de kennis en ervaring van alle veiligheidsprocedures.

ATEX is afgeleid van de Franse benaming ATmosphère EXplosible. Het is een norm die sinds 1996 van kracht is en tevens onderdeel is van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Wanneer een brandbare stof, een ontstekingsbron en zuurstof samenkomen, ontstaat een explosie. Het voorkomen van een gas- of stofexplosie staat centraal in de ATEX richtlijnen. Ondanks deze preventieve maatregelen kan een explosie niet altijd worden voorkomen. De norm ATEX is daarom niet alleen gericht op preventie, maar ook op de beheersing van de gevolgen tijdens en na een explosie.

Explosieveilige communicatie

In de petrochemische industrie is explosieveilige (ATEX) radiocommunicatie van levensbelang. Het mag niet zo zijn dat warme componenten in een apparaat of het verwisselen van de batterij van een portofoon de aanleiding zijn tot een verwoestende explosie die grote schade en slachtoffers veroorzaakt. Een ATEX certificaat is daarom verplicht voor alle radioapparatuur die wordt gebruikt in een
omgeving met een hoog explosierisico. Aan welke eisen elektronische apparatuur in een explosiegevoelige omgeving moet voldoen, is vastgelegd in de Europese ATEX 95-richtlijn. Alle ATEX apparatuur die Flash Private Mobile Networks levert, voldoet aan deze richtlijn.

Veilig werken in omgevingen met explosiegevaar

‘Veiligheid, veiligheid, veiligheid’ is het leidende motto in de bedrijfstak petrochemie. In het kader van ATEX en veilig werken bij klanten met missie- en bedrijfskritische processen hanteert Flash Private Mobile Networks de VCA normering, waarvoor jaarlijks audits worden afgenomen. Met de VCA normering onderstreept Flash het belang van veilige werkomstandigheden voor haar eigen medewerkers. De Service Engineers en Technical Consultants van Flash zijn vertrouwd te werken in explosiegevaarlijke omgevingen en hebben de kennis en ervaring om volgens veiligheidsprocedures te werken.