TETRA – Een wereld van nieuwe mogelijkheden

TETRA is uitermate geschikt als digitaal alternatief voor organisaties met veel portofoongebruikers en een hoge verkeerscapaciteit. Dankzij de Time Division Multiple Acces technologie (TDMA) biedt TETRA maar liefst 4 kanalen per frequentie, waardoor er meer data tegelijk kan worden verstuurd. Niet alleen is uw kritische communicatie van hogere kwaliteit, uw datacommunicatie is ook veel betrouwbaarder.

TETRA netwerk geschiedenis

De TETRA standaard voor het gebruik van portofoon en radiocommunicatie is ontstaan om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare frequentieruimte. In de (analoge) telefoonwereld was het al gebruikelijk om een bundel met telefoonkabel beschikbaar te stellen aan meerdere gebruikers. De toewijzing van welke aansluiting over welke gedeelde verbinding liep werd geregeld door een centrale. In de radiocommunicatie wereld kwam die beweging wat later op gang en werd er nog vaak gebruik gemaakt van separate frequenties waarbij de gebruiker zelf het juiste kanaal moest selecteren.

De komst van het dynamisch toewijzen van frequenties kreeg in de jaren 70/-80 van de vorige eeuw voet aan de grond in Nederland. Systemen werken met een controlekanaal waarop de mobiele gebruikers zijn afgestemd. Een centrale luisterde continu op het controlekanaal of een mobiele gebruiker een oproep wilde doen en met wie om vervolgens alle betrokken gebruikers een commando te sturen om naar de eerste beschikbare radiofrequentie te schakelen voor de duur van het gesprek. In de meeste gevallen betrof het een groepsgesprek met meerdere gebruikers. De systemen waren minder geschikt voor één op één gesprekken.

Op deze manier kon je bijvoorbeeld 100 gebruikers onderverdelen in meerdere groepen en ze laten communiceren via vier fysieke frequenties. Dat had zonder centrale nooit gelukt. Er waren twee nadelen aan analoge trunking systemen. Ze maakten gebruik proprietary protocollen en kon alleen randapparatuur en systeem van hetzelfde merk gebruikt worden. Daarnaast maakte men nog steeds gebruik van analoge kanalen en was het uitluisteren relatief eenvoudig.

“TETRA is uitermate geschikt als digitaal alternatief voor organisaties met veel portofoongebruikers en een hoge verkeerscapaciteit.”

Een serieuze standaard

Om die twee problemen op te lossen ontstond de TETRA standaard. Het Europese Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI) publiceerde halverwege de jaren ‘90 beschrijving van deze standaard waarna de leveranciers op de markt kwamen met de eerste systemen.
De digitale TETRA standaard is opgesteld door het ETSI (Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut). Overheidsinstellingen, grote transportbedrijven en grote industriële complexen maken gebruik van de technologie.

Een TETRA netwerk maakt gebruik van trunking techniek, oftewel het ‘bundelen van gebruik’. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van een computer die vrije kanalen kiest voor het versturen en ontvangen van spraak en data. Indien beschikbaar kan de computer ook meerdere kanalen gebruiken om een bericht te versturen of te ontvangen.

Tetra is het Griekse woord voor vier en het principe van een TETRA netwerk systeem is dat één frequentie wordt opgedeeld in vier tijdsloten. Ieder tijdslot is geschikt om een gesprek te voeren of om data te verzenden. Het eerste tijdslot is het “controlekanaal”. Als het systeem wordt uitgebreid met een frequentie dan komen er vier tijdsloten bij. De communicatie is nu ook digitaal en de toewijzing van de tijdsloten gebeurt dynamisch. Omdat er gebruik gemaakt wordt van een centrale (de controller) is het mogelijk om gebruikers of groepen bepaalde prioriteiten te geven en om bijvoorbeeld een noodoproep altijd door te laten komen. De genoemde datacommunicatie is behoorlijk beperkt, zeker als je het vergelijkt met de huidige datasnelheden via breedbandnetwerken; 7,2 kbit per seconde per tijdslot. TETRA systemen hebben de focus op spraakcommunicatie met portofoons zoals in vele sectoren de standaard is.

Doordat de communicatieprotocollen vastliggen in een standaard is het nu ook mogelijk om een TETRA systeem van merk A te gebruiken in combinatie met portofoons van merk B. De keuze die de gebruiker maakt is vaak gebaseerd op de specifieke kenmerken van de TETRA portofoons in combinatie met de totaalprijs van de oplossing.

Een alternatief voor deze toepassing is DMR.

Toepassingen van TETRA in de praktijk

In veel landen maken Openbare Orde en Veiligheidsinstanties gebruik van regionale en landelijke netwerken op basis van TETRA. In Nederland is dat netwerk bekend onder de naam C2000, in België heet dit netwerk ASTRID. Nederland is een dichtbevolkt land en het efficiënt omgaan met beschikbare frequenties is belangrijk. Waarschijnlijk is om die reden TETRA een populaire technologie. Op veel fabrieken, maar ook in congrescentra, pretparken, en beperkt geografisch gebied wordt het TETRA systeem gebruikt om de missie- en bedrijfskritieke communicatie te ondersteunen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) geeft de frequenties voor TETRA systemen uit op basis van een aanvraag in combinatie met een businessplan. Voor de toepassing in OOV in Nederland wordt de frequentieband tussen 380 en de 400 MHz gebruikt, voor overige toepassingen is de 410-430 MHz beschikbaar. Toepassingen voor Defensie kunnen afwijkende band gebruiken. TETRA systemen bieden naast het efficiënt gebruik van het frequentiespectrum nog meer voordelen:

  • Gecontroleerde toegang tot het netwerk systeem
  • Geoptimaliseerd voor groepsgesprekken
  • Meerdere prioriteitsniveaus
  • Snelle opzet van de verbinding (call setup <300 msec)
  • Goede audiokwaliteit
  • Encryptie van spraak

Nog niet uitgelezen?

Misschien vindt u deze berichten ook interessant.