11 maart 2021 7 min. leestijd

Betrouwbare datacommunicatie, eindelijk binnen de greep

Als er mensenlevens op het spel staan of als er hoge kosten ontstaan door uitval of calamiteiten, dan vertrouwen grote organisaties en overheden op missiekritische communicatie. Met één druk op de knop van de portofoon staat men direct in contact met de meldkamer en is communicatie betrouwbaar en duidelijk. De technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig razendsnel. Maar data delen zoals foto’s, video’s en bestanden via de portofoon is nog steeds niet mogelijk.

Om aan de groeiende behoefte aan data te voldoen, heeft Flash Smart Com een dienst ontwikkelt die wel aan alle functionaliteiten voldoet. Dus met de betrouwbaarheid van het traditionele missiekritische portofoonsysteem en met de extra functionaliteit om data te verzenden over het landelijk netwerk. Rens Noordeman, Product Manager, legt uit hoe die techniek werkt en welke voordelen Flash Smart Com biedt.

Bestaande missiekritische radionetwerken missen de functionaliteit om data te versturen. Ook Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat het huidige spraaknetwerk C2000 gebaseerd op de TETRA Standaard, niet aan de groeiende behoefte aan diensten waarvoor data verstuurd dient te worden, kan voldoen. Flash Private Mobile Networks slaat met Smart Com de brug tussen deze twee behoeften en maakt het betrouwbaar versturen van data mogelijk volgens de missiekritische standaard. Bij massaal gebruik van dataverkeer garandeert Flash Smart Com prioriteit op het landelijk netwerk.

Data missiekritisch versturen

Een regulier publiek breedband netwerk kan data zoals foto’s en video’s verzenden maar kon tot voor kort niet beschouwd worden als missiekritisch. Algehele uitval van het landelijke mobiele netwerk kwam met regelmaat voor. Transmissie was niet snel genoeg voor betrouwbare groepscommunicatie en netwerken raakte overbelast door de vele gebruikers die gelijktijdig toegang wilde of grote groepen mensen die zich verzamelde op één locatie.

Missiekritisch data te versturen over een publiek netwerk, kan alleen als techniek op orde is. Er is een groeiende behoefte aan diensten waarvoor data verstuurd dient te worden, zoals foto’s, video, bestanden en GPS posities. De huidige missie kritische TETRA netwerken zoals C2000 missen deze belangrijke functie. Traditionele radiocommunicatie op basis van de TETRA standaard was lang de meest betrouwbare manier van communiceren door missiekritische gebruikers alleen kan er geen data verstuurd worden. Flash Smart Com verenigt de wensen van de gebruiker en biedt de oplossing.

Gegarandeerd missiekritische communicatie op het publieke netwerk

Niet ieder mobiel netwerk is geschikt voor missiekritische toepassingen. Gelukkig heeft Flash Smart Com in samenwerking met T-Mobile een oplossing ontwikkelt die missiekritische communicatie garandeert op een publiek netwerk. Via een afgeschermd deel van het netwerk wordt zowel missiekritische spraak- als datacommunicatie verstuurd. Een robuust netwerk ontwerp vormt hiervoor de basis. De kern van het netwerk is opgesteld volgens een hoge beschikbaarheidsconfiguratie. De infrastructuur redundant opgebouwd. Het netwerk biedt voldoende dekking én de zenders zijn voorzien van noodstroomsystemen.

Een betrouwbaar infrastructuur alleen is niet genoeg. Het netwerk moet ingericht worden voor kritische communicatie. Dit houdt in een logische scheiding van de “normale” gebruikers middels een apart toegangspunt. De systemen voor missie kritische groepscommunicatie dienen voldoende mogelijkheden te bieden, opgesteld te worden in het hart van het netwerk en optimale beveiligingsmaatregelen moeten de gebruikers beveiligen.

Flash Smart Com biedt de missie kritische functionaliteit op het afgeschermde geprioriteerde deel van het publieke netwerk van T-Mobile. Met andere woorden: de communicatie op dit afgeschermde deel van het netwerk is geprioriteerd boven de communicatie van consumenten en zakelijke gebruikers.

Evolutie in de huidige technologie

Landelijke dekking

De landelijke dekking van het mobiele netwerk is zo geavanceerd met het aantal zenders en overlappende dekkingsgebieden dat de kans dat dit netwerk helemaal uitvalt, te verwaarlozen is. De zenders zijn redundant opgebouwd in ringen en bewaakt door noodstroomvoorzieningen. Er is zoveel overlap binnen dit netwerk gecreëerd dat het geheel blijft functioneren wanneer één of meer onderdelen defect raken of uitvallen. De kans dat dit netwerk helemaal uitvalt, is vrijwel is nul. Landelijke Tetra netwerken daarentegen werken met aangrenzende dekkingsgebieden, als daar een zender uitvalt, ontstaat er een gat in het netwerk. Dat is bij de landelijke dekking op het publieke netwerk zelden het geval, zeker in de stedelijke gebieden. Betrouwbaarheid van het netwerk is van grote waarde waarbij verkeersrouteringen dynamisch en snel hun weg vinden en een fout in het netwerk snel gedetecteerd en omzeild wordt.

Redundancy in het netwerk zorgt voor optimale betrouwbaarheid

Prioriteit op het netwerk bij drukte

Het netwerk is stabiel, snel en betrouwbaar. Het grootste risico bij mobiele netwerken voor consumenten is dat er zoveel mensen op een plek  bij elkaar komen dat de capaciteit van het netwerk niet meer toereikend is. Je kunt hierbij denken aan een grote inhuldiging van een voetbalteam, als iedereen met oud en nieuw massaal gaat bellen en Whatsappen of aan ramptoerisme waar veel mensen gaan kijken en videootjes gaan doorsturen. Maar ook als er opeens een grote file ontstaat doordat er een ongeluk is gebeurd in een tunnel en iedereen gaat bijvoorbeeld Netflixen of op social media kijkt in z’n auto. Gebeurtenissen waar men niet op voorbereid is en veel mensen massaal gebruik maken van het netwerk zorgen voor problemen met de capaciteit. Dit heeft Flash Smart Com opgelost door voorrang te garanderen op andere gebruikers. Een prioriteit waardoor het afgeschermde gedeelte van het netwerk gegarandeerd aan de missiekritische standaard voldoet. Dus mocht er één van deze situaties in de praktijk voorkomen en een hulpverlener de spreeksleutel indrukt om in contact te komen met de meldkamer, dan worden de andere gebruikers simpelweg van het netwerk afgeduwd om de hulpverlener toegang te geven. Dit maakt het missiekritisch op landelijk niveau.

Bij massaal gebruik van dataverkeer heeft Flash Smart Com prioriteit op het netwerk

Geen concessies in veiligheid

Een andere belangrijke faciliteit is dat de dienst in een afgeschermd deel van het netwerk plaatsvindt waardoor het gegarandeerd veilig is. Flash Smart Com heeft er alles aan gedaan zodat kwaadwillende geen toegang kunnen krijgen tot de dienst of tot de apparaten waarop de dienst actief is. Doordat Flash Smart Com het verkeer niet over internet routeert maar de apparatuur binnen het netwerk van de operator geplaatst heeft, is er bijna geen risico. Alle leveranciers en diensten zijn gecertificeerd volgens de toekomstbestendige 3GPP standaard voor missie kritische communicatie.

Flash Smart Com zit is opgebouwd in een afgeschermd deel van het netwerk en heeft een ecosysteem ingericht naar maatstaven van de 3GPP standaard.  Alle onderdelen in het ecosysteem zoals de applicatie, het netwerk, de apparatuur, masten, zenders, verschillende devices zijn gecertificeerd volgens deze 3GPP standaard. Doordat deze standaard continue evolueert is Flash Smart Com toekomstbestendig voor geprioriteerd missie kritisch spraak- en dataverkeer. Iedere schakel in de keten is geselecteerd, beoordeeld en indien nodig aangepast om betrouwbaarheid van de gehele dienst zo hoog mogelijk te houden.

Tijdwinst en controle

Met deze oplossing hebben handhavers, hulpverleners en ander gebruikers van Flash Smart Com de touwtjes stevig in handen. Ze staan direct in contact met de meldkamer, kunnen collega’s om hulp vragen en de regie overlaten aan hun hulplijn. Ze kunnen foto’s doorsturen van situaties ter plaatse, weten waar collega’s zich bevinden door GPS locatie bepaling en weten dat hun communicatie het doet, waar ze zich ook bevinden in het dekkingsgebied en welke situatie zich ook voordoet.

Alle functionaliteiten die de vroegere betrouwbare portofoon heeft, maar nu op je smartdevice waar je ook data zoals foto’s, video’s of GPS locatie bepaling mee kunt versturen. Dat scheelt zoveel tijd en geeft direct veel duidelijkheid! Niet voor niets noemen de hulpverleners en handhavers die Flash Smart Com gebruiken op hun smartdevice hun lifeline. Dat zegt genoeg.

Meer weten over dit onderwerp?

We vertellen u graag meer over onze communicatieoplossingen.

Nog niet uitgelezen?

Misschien vindt u deze berichten ook interessant.